Защо се налага профилактика на каналите?

В следствие на експлоатацията,заедно с отходните води в канализационната мрежа попадат пясък,чакъл,шума,клони,битови отпадъци,косми,дамски превръзки и танпони,тоалетна хартия,парцали,памук,мазнини и много други.По стените на канализационната тръба се образяват налепи от мазнини,инертните материали се утаяват на дъното на канала,в следствие на което се намалява сечението му,влошава се челното съпротивление което оказва канала върху водата,а от там и неговата пропускливост.Всичко това води до чести и неприятни запушвания,слаб и непълноценен отток при високи води,наводнения и аварии.