Отводняване на мазета, приземни етажи, гаражи и подлези

Отводняване на мазета

     Наводняване обикновенно се получава при големи дъждове, когато градската канализация не смогва на дебита от дъжд. В случая винаги биват потърпевши най-ниските и приземни етажи на сградите. Получава се и от аварии във водопроводните инсталации, ако в помещенията няма канализация (сифони).
     Ние разполагаме с помпи с дебит на изпомване до 35 куб./м. на час.