Видеодиагностика на канали

Видеодиагностика на канализации

     Видеодиагностика се налага в случаи като:

  • много често запушване на канала.
  • съмнения за нарушена цялост на тръбата.
  • при не добър наклон на тръбата.
  • при попаднали много твърди предмети.
  • за пускане в експлоатация на нови сгради.
  • за преглед на състоянието.
     Ние разполагаме със специални камери за канали на фирма "Rothenberger", които са лидери в областта за каналопочистваща и инспектираща техника.