Почистване на канализации

Отпушване на канала и издърпване на отпадъците и утайките с им цел извеждането им от канализационната система